Ақбөкендер туалы жаңалықтар - Шығару 23

Арнаулы тақырып

Джек Й. К. Лам Қытайда ақбөкен мүйіздерімен сауда жасаудың он-лайн талдауы

Жаңалықтар

Полина Орлински Орта Азияның қоныс аударатын сүтқоректілерді қорғауды күшейту туралы стратегиялық мәжіліс 

Э. Дж. Милнер-Гулланд Мәскеуде ақбөкендерді қолда өсіру семинары өтті 

Галина Калмыкова Астрахань облысындағы (Ресей) «Степной» қорықшасынан хабар 

Надежда Пюрвенова және Галина Калмыкова Ақбөкеннің елшісі 

Наталья Шивалдова Далада туғандар 

Айгуль Айтбаева «Тропой сайгачонка» («Ақбөкен құралайы ізімен») жаңа дала клубы

 

Мақалалар

Владимир Калмыков Астрахань облысының «Степной» қорықшасы – ақбөкен мониторингісі үшін модельді участок

Е. Р. Байдавлетов және басқалар 2017 ж. Қазақстанда ақбөкендерге санақ және мониторинг жүргізу 

Ричард Кок және басқалар Ақбөкендердің жаппай қырылуы: оқиғаны қазақ-британ ғылымизерттеу экспедициясының зерттеуі 

Сара Робинсон Ақбөкендердің қырылуы, төлдейтін жерлері және ақбөкендердің қоректену үшін пайдаланатын шөптерінің химиялық құрамы: электрондық форматта қол жетімді мәліметтерді жинау 

Марина Холодова және басқалар Солтүстік-Батыс Прикаспийдегі ақбөкен популяциясының генетикалық әртүрлілігі сандарының соңғы депрессияға ұшырау кезінде: алдын-ала нәтижелер 

 

Жаңа басылымдар

Ақбөкенді сақтау – олардың өмірлік ісі 

Наталья Шивалдова, Өзбекстан