Tagging a young saiga

Тарихи, сайғақ Еуразияның қырлары және шөлейттерінде мекендеген, жай түр болды. Бірақ, Кеңес Үкіметі құлағаннан кейінгі қиын экономикалық және әлеуметтік жағдай, популяцияның 10 жыл аралығында 90%-ға дейін күрт азаюына алып келді, бұл осы түрдің ОХЖБ қатты қауіп төнетін Қызыл тізімге қосылуына себеп болды. Бұндай азаю, дәстүрлі медицинада қолдану үшін, Қытайға экспортталатын мүйіздерді алу мақсатымен, бұл жануарларға деген аңшылықтың кең өрістеуімен және жергілікті халықтың етке қолданумен байланысты туындады.

Таралу ареалының әрбір елінде жауапты органдар және бөлек адамдар қарақұйрық бөкенді сақтаумен айналысады. Оғанinsituсақтаумен қатар,exsituде кіреді, ең үздік ғылыми тәжірибе қолдану, халықаралық зерттеулер жүргізу және еріксіз жағдайда өсіру бағдарламаларын жүзеге асыру, барлық елдерде сақтауды өрістету мен қаржылық құралдарды тарту, оған қоса білім беру мен өмір сүру орындарына жақын жерлерде, әлеуметті ақпараттандыру бойынша жобаларды жүзеге асыру. Бұл жұмыс кейбір популяциялардың тұрақтануымен қатар, қайта қалпына келуіне де алып келді, бірақ, сонда да, түрдің саны тарихи деректермен салыстырғанда өте төмен болып қала беруде.

saiga population graph

Population graph - 1980-2000 data from Milner-Gulland et al. (2001); 2001-2007 estimates from CMS Overview; 2003-2007 Kazakhstan data from Duisekeev & Sklyarenko (2008).

In each of its range states, committed bodies and individuals are working towards preserving the saiga antelope. This includes both in-situ and ex-situ conservation informed by best-practice science, international research and publication, monitoring and captive breeding programmes, global advocacy and fundraising, and education and outreach projects in communities that share saiga habitat. These efforts have led to the stabilisation and even recovery of some populations, although the species remains at very low numbers compared to historical levels.

saiga horns