ТМ орындауындағы үрдіс

Бұл сайттың негізгі мақсаты қызығушылық танытқан қатысушыларға қарақұйрық бөкенін сақтау ТМ орындалуындағы үрдіспен танысуға мүмкіндік беру, және олардың ақпараты мен осы ТМ орындалуына септігін тигізетін шаралардағы тәжірибесін қолдану.

ТМ қазіргі жағдайы төмендегідей: қарақұйрық бөкенді сақтау ТМ қатысатын таралу ареалындағы мемлекеттерге Қазақстан, Монғолия, Ресей Федерациясы, Түркменстан және Өзбекстан жатады. Қол қою құқығы бар мемлекеттердің барлығы, құжатқа қол қойды. Оған қол қойған ынтымақтастық мекемелерінің ішінде:  Фауна и Флора Интернешенел, Франкфурт Зоологиялық қоғамы, Жануарлар әлемін қорғау мен аңшылық бойынша Халықаралық кеңес (CIC), ОХЖБ түрлері өмір сүруі бойынша комиссия, Жабайы табиғатты қорғау бойынша қоғам, ВВФ Интернешенел, биотүрлілікті сақтаудың Қазақстандық ассоциациясы (АСБК) және сайғақты қорғау бойынша Альянс (SCA).

saiga mou conference

Photo by: Alexander Esipov

The current status of the MoU is as follows: Range states of the MoU on Saiga spp. are Kazakhstan, Mongolia, the Russian Federation, Turkmenistan and Uzbekistan. All eligible range states have signed the instrument. Co-operating organisations that have signed are Fauna and Flora International, the Frankfurt Zoological Society, the International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC), the IUCN Species Survival Commission, the Wildlife Conservation Society, WWF International, The Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) and the Saiga Conservation Alliance (SCA).

saiga meeting

Photo by: Alexander Esipov