Әрекеттер жоспары

 1. Өзара түсінісушілік туралы Меморандум Әрекеттер жоспарымен қоса, қарақұйрық бөкеннің ареалы мемлекеттерінде, және сайғақ мүйіздерін импорттайтын мемлекеттерде, табиғатты қорғау бойынша басқару құралы болып табылады. Әрекеттер жоспары биологиялық, экономикалық және әлеуметтік зерттеулер негізінде, және қызығушылық танытқан жақтардың практикалық білімдері негізінде жасақталды. Әрекеттер келесі есептерді орындауға бағытталған:
 • Жергілікті қауымдастықтарды мониторлеуді қоса, бөлек популяция деңгейін шынайы мониторлеу
 • Ареалдың барлық мемлекеттерінде бірыңғай мониторинг әдісін қолдану
 • Түрдің таралуын бағалау, тұрақты және уақытша тұрақтау орындары және миграциялық жолдар
 • Браконьерлікті азайту және бақылау
 • Браконьерліктен пайда табатын, ауыл тұрғындары үшін альтернативті пайда көздерін жасақтау. Жергілікті деңгейде сақтау үшін инициативалар жасау.
 • Аумақтық, ұлттық және халықаралық деңгейде хабардарлық деңгейін көтеру.
 • Қорғалатын территориялар желісін дамыту, әсіресе төлдеу орындарында, мемлекетаралық шекаралық ООПТ қоса.
 • Мүмкін болатын жерлерде, еріксіздік жағдайында өсіруді қолдану. Әдістерді қолдану бойынша тәжірибе алмасу
 • Сайғақтардан алынған тауарларды сатуды азайту және оларды заңсыз сатуды бақылау, CITES шарттарына сәйкес
 • Ұзақмерзімді табиғатты қорғау шешімдерін бағалау, сәйкес санға дейін көбеюі жағдайында популяцияны тұрақты қолдану

ТМ және Әрекеттер жоспарын орындауға үлес қосатын әрекеттер бақыланады және қызығушылық білдіруші жақтар арасында сайғақты сақтау Альянсының ақпараттық бюллютені арқылы таралады  - Сайга Ньюз, жылына екі рет алты тілде жарық көреді.